IKASTETXE PUBLIKOETAKO O.O.G.etako KIDEAK BERRITZEKO HAUTESKUNDE-PROZESUAREN EGUTEGI-PROPOSAMENA:

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/ctros_ee_gobierno_centros/eu_def/adjuntos/ik_oog/propuesta_calendario_proceso_electoral_2020_e.pdf